Så jobbar vi

Så här kommer vi att planera din hemtjänst tillsammans med dig
Vi kommer hem till dig och tillsammans gör vi upp en plan om hur och när du vill ha insatserna utförda,
utifrån ditt biståndsbeslut.

Personal

Den personal som kommer hem till dig har följande kompetens/utbildning
Vi säkerställer kompetensen hos våra medarbetare genom att, rekrytera kompetent personal med adekvat utbildning och erfarenhet. Om inte ovan utbildning finns ska medarbetaren ha minst 3 år arbetslivserfarenhet av hemtjänst eller liknande verksamhet. All personal ska behärska svenska språket i tal och skrift.

I övrigt vill vi lova dig

Våra insatser ska präglas av självbestämmande, individualisering och valfrihet. Utformningen av det stöd som ges ska inriktas på att du får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande, trygghet och meningsfullhet.

Vi använder följande underleverantörer

Matlåda: Sodexo.
Larm: Finsk hemtjänst.

Språk

Vi kan tala följande språk förutom svenska.
Flera i personalen kan: engelska, somaliska, arabiska.
Vi rekryterar personal utifrån behov för andra språk.

Kontinuitet

Du ska känna kontinuitet med personal och med de insatser som utförs utifrån genomförandeplanen, genom att vi alltid kontaktar dig innan, vid eventuella avvikelser.

Flexibilitet

I upprättandet av genomförandeplanen tillsammans med dig, planeras även tidsåtgången för de olika insatserna utifrån den sammanlagda beviljade tiden.
Den förvaras i kundpärmen hos dig så att du lätt kan se vad som avtalats.
Kontaktpersonen eller du meddelar kontoret vid ev. ändringar som önskas göra.
Kontoret är bemannat vardagar mellan kl. 07.30-16.00.
Det går även alltid bra att lämna ett meddelande på telefonsvararen. Maila går också bra.

Självbestämmande och integritet

Service, vård och omsorg ska utformas tillsammans med dig så att du har möjlighet att påverka och bestämma ditt liv. Ett reellt inflytande över service, vård och omsorg är en förutsättning för självbestämmande.
Omsorg Vi Care ska ge dig ett gott och respektfullt bemötande där du själv har inflytande och självbestämmande.

Trygghet

Detta uppfylls genom kontaktmannaskap.
Denna person kan givetvis bytas ut om du inte känner dig trygg.
Du ska ha förtroende för att dina behov av service, vård och omsorg blir tillgodosedda.
Endast du kan med dina klagomål göra oss bättre. Även ”rosor ”emottages gärna.

Social samvaro och aktiviteter

I kontaktmannaskapet ingår det att hålla dig underrättad om vad som händer på seniorträffarna eller andra aktiviteter som sker i kommunen.

Mat och måltider

Maten och måltiden har stor betydelse och är för många dagens höjdpunkt.
Maten är också ett viktigt redskap för att bevara en god hälsa.
Maten ska vara anpassad efter dina behov och önskemål.

Du som behöver ska få specialkost, exempelvis E-kost (energi- och proteinrik kost) eller konsistensanpassad kost.
Omsorg Vi Care har för avsikt att tillgodose alla kunders önskemål om vegetarisk kost och rätter med annat etniskt ursprung. Utifrån ditt biståndsbeslut, tillreder vi dina måltider utifrån dina önskemål så att måltiden blir en angenäm stund.