Avlösning

Avlösarservice fungerar som avlastning för dig som vårdar en person med en funktionsnedsättning i hemmet.

Vem har rätt till avlösning?

Insatsen är behovsprövad vilket innebär att du måste ansöka om insatsen genom Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) eller Socialtjänstlagen (SoL).

Hur får du avlösarservice?

Du ansöker om avlösarservice hos en biståndshandläggare.

Om du får avlösarservice

Innan avlösaren tar över uppgifterna i hemmet sker träff/träffar så att båda parter känner sig trygga.

Vad kostar det?

Att ha avlösning enligt LSS kostar dig ingenting. Upp till 12 timmar/vecka är det kostnadsfritt enligt SOL.

Behöver Du avlösare eller har du men inte är nöjd så prata med din biståndshandläggare Så kan Du byta.

Om du undrar något så är du alltid välkommen att kontakta oss på 076-9434886