Kontakt

Verksamhetsansvarig: (Stockholm Stad Och Sollentuna Kommun)

Åsa Wärnsäter
076-943 48 86
asa.w@omsorgvicare.se

Verksamhetsansvarig: (Järfälla Kommun)

Håkan Hanneberg
073-587 01 15
hakan.hanneberg@omsorgvicare.se

Samordnare och personalansvarig:

Mariam
073-673 20 96

Hemsida:  http://www.omsorgvicare.se

Email: info@omsorgvicare.se

Kontor: Vimmerbyplan 11, 163 74 Spånga.