Om oss

Omsorg Vi Care vänder sig till dig som har svårt att klara dig hemma på grund av ålder, sjukdom eller funktionshinder.
Vi fokuserar på dig och att du ska kunna bo kvar hemma och fortsätt vara självständig.
Du ska kunna känna dig trygg med den personal som kommer till dig.
Vi vill att du ska vara delaktig i hur din hemtjänst ska utformas.

Vårt viktigaste mål är att du är nöjd med oss, att våra medarbetare trivs och att uppdragsgivaren litar på oss.

Vi arbetar efter dina behov och önskemål.
Vi finns till för dig!

Tillsammans med dig och din kontaktperson sätter vi gemensamt upp en genomförandeplan, som utifrån ditt biståndsbeslut talar om hur du vill ha din hemtjänst utförd.

Insatserna ska präglas av självbestämmande, individualisering och valfrihet, trygghet och meningsfullhet.
Vårt mål är att sprida glädje och värme i din vardag, så att du som kund ska se framemot vårt nästa besök.
Vi arbetar alltid för att ge dig det stöd och den trygghet du behöver.
Väljer du Omsorg Vi Care så erbjuds du även personal som kan ditt språk.

Vi är kulturkompetenta och har en bra förståelse för dig och dina behov.

Så för oss är det viktigt att du får hålla fast vid ditt ursprung.

Omsorg Vi Care kännetecknas av hög service, långsiktighet och hög kvalitet.

Utifrån av kommunens beviljade insatser kan du/ni få hjälp med T.ex.

Avlösning
Ledsagning
Omvårdnad
Personlig Assistans

Serviceinsatser

• Inköp
• Städ
• Tvätt
• Enklare matlagning

Vi är verksamma i

• Stockholm Stad
• Järfälla kommun
• Sollentuna Kommun